Procedure bij PACT

Voor een psychodiagnostisch onderzoek bij het PACT is een verwijzing van de huisarts nodig of een interne verwijzing van een regiebehandelaar van Mediant. In die verwijzing wordt aangegeven welke onderzoeksvragen gesteld worden en wat verwachtingen van het onderzoek zijn. Daarbij kunt u denken aan: “is er sprake van een autistische stoornis?” of “wat is het huidige niveau van intellectueel functioneren?”

Als de verwijzing bij het PACT is ontvangen, zal de cliënt een bevestiging van de aanmelding via de post ontvangen. Zodra een eerste afspraak gepland kan worden, zal cliënt hiervan telefonische op de hoogte gesteld worden.

 

Het onderzoek wordt geleid door een GZ-psycholoog (tevens de hoofdbehandelaar) en uitgevoerd door een onderzoeker (psychologisch onderzoeker of psycholoog). Beiden zijn aanwezig bij het eerste gesprek, ofwel intakegesprek. In het intakegesprek worden de verwijzing en onderzoeksvragen verhelderd en een beeld geschetst van de huidige en vroegere leefsituatie van de cliënt. Na het intakegesprek wordt besloten welke onderzoeksvraag (of vragen) worden gesteld en hoe het verloop van het onderzoek eruit gaat zien. Na het intakegesprek kan de onderzoeker gelijk starten met het onderzoek, waardoor een 1e afspraak vaak drie uur kan duren.

Een psychodiagnostisch onderzoek kan bestaan uit:

 

  • vaardigheidstests (bijvoorbeeld een intelligentietest) of neuropsychologische tests (zoals een geheugentest);
  • schriftelijke vragenlijsten;
  • mondelinge vragenlijsten en interviews;
  • projectieve tests;
  • het opvragen van informatie bij bijvoorbeeld (eerdere) behandelaren;
  • een heteroanamnese; een afspraak met iemand die de cliënt in de kindertijd heeft meegemaakt, en/of iemand die de cliënt heel goed kent, zoals een goede vriend(in) of partner.

 

Bij het opvragen van informatie en een heteroanamnese, wordt natuurlijk altijd toestemming aan de cliënt gevraagd en ook samen bekeken wie het beste uitgenodigd kan worden.

Als het hele onderzoek is afgerond, wordt er een verslag gemaakt dat met de cliënt besproken wordt. De cliënt en de verwijzer krijgen de samenvattende conclusies van het verslag en de cliënt wordt bij PACT uitgeschreven. Hij/zij kan dan weer een afspraak maken met de verwijzer om te bespreken wat het beste vervolgtraject is.