Psychodiagnostisch onderzoek

Psychodiagnostiek betekent zo nauwkeurig mogelijk beschrijven en onderzoeken hoe iemand op het moment van afname psychisch (geestelijk) functioneert. Het doel van psychodiagnostiek is om te onderzoeken wat de oorzaak is dat een persoon vastloopt op diverse gebieden in het dagelijks leven.

Het doel van het onderzoek is om uiteindelijk een gericht advies te kunnen geven over een mogelijk vervolgtraject

Natuurlijk zijn er kosten verbonden aan het doen van onderzoek. De hoogte van aanspraak op uw “eigen risico” is afhankelijk van het soort polis wat bij de zorgverzekeraar is afgesloten. De zorgverzekeraar kan hierover meer informatie geven.